Gepost door: Frank de Zanger | februari 16, 2018

Nederlandstalige versie van ‘Piano Man’ (Billy Joel)

Billy Joel

Billy Joel, 1973

 

Mijn schrijfwerkzaamheden hebben zich verplaatst naar het schrijven van liedteksten. Dit heeft alles te maken met het feit dat ik zelf ben gaan zingen en al enige tijd zangles heb. Ik heb inmiddels de volgende Nederlandstalige teksten geschreven op bekende liederen/composities:

 •  ‘Adiós Nonino’, Ástor Piazolla; Nederlandse tekst F. de Zanger (2011): ‘De Zomer in Mijn Hoofd’.
 • ‘La Bohème’, Charles Aznavour; Nederlandse versie F. de Zanger (2015): ‘Ik ben mijn koffer kwijt’.
 • ‘Perhaps Love’, John Denver; Nederlandse versie F. de Zanger (2017): ‘Geluk’.
 • ‘Je n’attendais que vous’, Garou; Nederlandse versie F. de Zanger (2017): ‘Ik wacht op jou alleen’.
 • ‘Piano Man’, Billy Joel; Nederlandse versie F. de Zanger (2017): ‘Het is 5 voor 12’.
 • ‘Yesterday’, Beatles; Nederlandse versie F. de Zanger (2017): ‘Spiegelbeeld’.

Mijn Nederlandse versies op niet-Nederlandstalige liederen zijn geen directe vertalingen van de bestaande teksten, maar meer liedteksten in dezelfde sfeer als het oorspronkelijke lied.

Mijn eerste eigen tekst voor een Nederlands lied heeft als titel ‘Mijn Ego is Mijn Klerenkast’ (2015). Er is muziek op gemaakt – en het lied wordt uitgevoerd – door Ruud van der Vliet (Soest, ‘Socrates Zingt’, ruud.vandervliet@gmail.com).

Inmiddels heb ik een nieuw Nederlandstalig lied afgerond (‘Zouden Wij Vogels Willen Zijn?’), waarbij ik zelf ook de muziek componeerde. Maar, daarover later meer …

Mijn Nederlandstalige versies van bestaande liederen mogen gebruikt worden door zangers/zangeressen, koren, bands, of orkesten als: contact met mij wordt opgenomen (e-mail: fdezanger@tournesol.nl) én wordt gehouden aan naamvermelding op programma of in aankondiging. Voorts geldt ook dat sprake moet zijn van kleine voorstellingen en producties, die niet volledig commercieel zijn. In andere gevallen gelden de vigerende copyright-regels.

Hieronder volgt mijn Nederlandstalige versie – met titel ‘Het is 5 voor 12’ – van het aanstekelijke nummer ‘Piano Man’ (1973) van Billy Joel:

Het is 5 voor 12

Het is vijf voor twaalf op de wereldklok

Dat zou van belang moeten zijn

Maar, als je uren per dag op je smartphone kijkt

Dan ben je daarvoor te klein.

Hoe lang blijf je een schim op het internet?

Hoe lang heeft Google je te leen?

Want het is saai, heeft geen doel en verdringt je gevoel

Voor wat er gebeurt om je heen.

Kijk om je heen naar de werkelijkheid

Kijk om je heen vandaag

Want we hebben niet de eeuwigheid

En zelfs is die nogal traag.

Het is waar dat de krant een onding is

Die brengt ellende alom

En je doet er niets aan en je kunt er niets mee

Het maakt de wereld zo krom.

Maar kijk vooral naar de werkelijkheid

De realiteit om je heen

Die is echt en is waar en is heel tastbaar

En is ook minder gemeen.

Nou dringen zich een paar problemen op

En ‘climate change’ is er één

En er zijn extremisten met allerlei listen

En we willen daarvan geen één.

En we zijn bang voor alles en nog wat

Als al dit onheil langs fietst

Maar we kunnen wat doen – in eigen straat

Alles is beter dan niets.

Kijk om je heen naar de werkelijkheid

Kijk om je heen vandaag

Want we hebben niet de eeuwigheid

En zelfs is die nogal traag.

Het is tien voor twaalf op de wereldklok

We kijken meer om ons heen

We zien wat we doen, het is anders dan toen

We krijgen een toekomst te leen.

En de klok, die tikt weer wat langzamer

En de krant die schreeuwt minder hard

En we kunnen wat doen – het is anders dan toen

De toekomst is minder benard.

Kijk om je heen naar de werkelijkheid

Kijk om je heen vandaag

Want we hebben niet de eeuwigheid

En zelf is die nogal traag.

Tekst: ©Frank de Zanger, 2017, muziek: Billy Joel, ‘Piano Man’, 1973.

Wilt u reageren? Geef een reactie onderaan dit bericht.

* * *

Romans/eBoeken/Luisterboeken van Frank de Zanger zijn te verkrijgen/bestellen bij uw boekhandel en bij de webwinkels. Zie Uitgeverij Tournesol: www.tournesol.nl

 

Advertenties
Gepost door: Frank de Zanger | februari 2, 2018

Uit mijn archief: omslag programma uitvoering ‘De Cid’, 15 jaar oud

De Cid,omslag programma,FdZ,15 jr

Ik ben weer eens in mijn archief gedoken en vond mijn ontwerp voor het programmaboekje voor de uitvoering van ‘De Cid’ (El Cid) door leerlingen van de 3e klas HBS van het 1e Christelijk Lyceum te Haarlem (dependance Heemstede). Ik was toen 15 jaar. Grappig om te zien dat ik toen ook al bezig was om delen weg te laten en dicht bij de kern te blijven.

I searched once more in my archives and found my design for the programme for the performance of El Cid by pupils of the 3e grade of the HBS (1e Christelijk Lyceum at Haarlem, extension Heemstede). I was 15 years old at that time. Funny to see that already at that time I liked leaving out components and concentrating at the essence.

Tekening door Frank de Zanger © / Drawing by Frank de Zanger

Wilt u reageren? Geef een reactie onderaan dit bericht.

 * * *

Romans/eBoeken/Luisterboeken van Frank de Zanger zijn te verkrijgen/bestellen bij uw boekhandel en bij webwinkels.

Zie ook Uitgeverij Tournesol: www.tournesol.nl

'Bekijk het eens van de andere kant', schilderij Frank de Zanger, Nieuwjaarsexpositie Vereniging Artishock, januari 2018

Frank de Zanger

Nu te koop voor € 300,-

Wilt u reageren? Geef een reactie onderaan dit bericht.

Hierbij mijn bijdrage aan de Nieuwjaarstentoonstelling 2018 van de Tekenclub van Vereniging Artishock te Soest. Het thema dit keer was ‘Bekijk het eens van de andere kant’ (acrylverf op mdf-board, 80×80 cm).

Herewith my contribution to the New Year’s Exhibition 2018 at Cultural Society Artishock, Soest, The Netherlands. This year the theme was ‘See it from an other perspective’ (acrylic paint on mdf-board, 80×80 cm).

Schilderij door Frank de Zanger © 2018 / Painting by Frank de Zanger

 * * *

Romans/eBoeken/Luisterboeken van Frank de Zanger zijn te verkrijgen/bestellen bij uw boekhandel en bij webwinkels.

Zie ook Uitgeverij Tournesol: www.tournesol.nl

Gepost door: Frank de Zanger | december 20, 2017

Essay: ‘Nederland gespleten door klassen-democratie’

NEDERLAND GESPLETEN DOOR KLASSEN-DEMOCRATIE

Het geval uitbreiding Luchthaven Lelystad

Soms kun je als een bliksemschicht visie binnen krijgen. Dat overkwam mij laatst toen ik op het TV-journaal een rapportage zag over de uitbreiding van de luchthaven in Lelystad. Ik heb al lang het gevoel dat het niet goed zit in Nederland met de democratie, maar ik kon er niet de vinger opleggen. Een soort knagend gevoel van onbehagen, waarvan je zelf niet weet waar die vandaan komt. Maar nu is het duidelijk. Er is iets helemaal mis met de democratie in Nederland en het geval ‘uitbreiding Luchthaven Lelystad’ maakt het duidelijk. Ik kan er nu de vinger opleggen: er is een democratische structuur ontstaan in Nederland, die ik ‘klassen-democratie’ noem.

Dit inzicht kwam plotseling toen ik op TV een aandoenlijke scene te zien kreeg, waarin een man de microfoon nam tijdens iets wat op een inspraakvergadering leek. Boos was hij, omdat de uitbreiding van de Luchthaven Lelystad kennelijk al een feit was, terwijl er zo veel mensen tegen de uitbreiding zijn: ‘ … er wordt heel veel kapot gemaakt’. De man vroeg nog of er toch nog wat aan gedaan kon worden. Ja, het was aandoenlijk.

Voorgebakken besluitvorming

De journaal-commentator concludeerde dat er iets was mis gegaan met de besluitvorming. Het leek erop dat het plan door de Provincie Flevoland er al doorheen was gejast voordat de inspraakprocedure goed en wel was begonnen. Ook de ombudsman trok een dergelijke conclusie. De burger was niet goed behandeld: ‘De overheid was er voor de burger, en niet andersom.’ Aandoenlijk was het weer, dat de ombudsman voorstelde dat de overheid alsnog met de burger om de tafel zou gaan zitten. Aandoenlijk inderdaad, want het is allemaal al een voldongen feit. De schop staat al lang in de klei. De investeringen zijn al zo groot, dat – zo zegt men – het allemaal niet meer is terug te draaien.

Dit is natuurlijk niet de eerste keer dat er plannen worden doorgedrukt, waarover de burger niet goed is geraadpleegd. Het zal ook niet de laatste keer zijn. Sterker nog, het gaat gewoon door, en – nu weet ik het – dat komt door de ‘klassen-democratie’ waarin wij zijn ingekapseld.

‘Bestuurderers’ en ‘klassen-democratie’

Nederland heeft een democratisch bestel, waaraan iedere burger is onderworpen. Er zijn rechten en plichten. In ieder geval, we hebben er allemaal mee te maken: de burger, de gewone burger; maar ook de minder gewone burger, zoals bestuurders bij de overheid en bestuurders bij het bedrijfsleven. Dan heb je daar nog een overtreffende trap van, die ik ‘bestuuderers’ noem. ‘Bestuurderers’ zijn burgers die niet zozeer besturen, omdat het noodzakelijk is dat er bestuurd wordt. Nee, die besturen omdat ze dat groter maakt, aanzien geeft, en hun ego streelt. Deze laatste soort bestuurders zijn in de regel uiterst actieve, gedreven, en opportunistische baasjes en bazinnetjes. Wij hebben een democratie gekregen met burgers in verschillende machtsklassen. Wij hebben een ‘klassen-democratie’ gekregen.

‘Laag-Democraten’ en ‘Hoog-Democraten’

Bestuurders en bestuurderers hebben netwerken die veel groter zijn dan waar gewone burgers over kunnen beschikken. Daarom kunnen zij snel aan informatie komen, snel opinies inwinnen, snel geïnteresseerden bij elkaar trommelen, de juiste mensen inzetten bij voordrachten, lobbygroepen activeren en betalen; kortom: zij kunnen snel handelen, snel plannen maken, en snel uitvoeren. De gewone burger blijft in alle opzichten achter. Hij moet het allemaal tot zich nemen, een mening vormen, gelijkgestemden zien te vinden, en actie ondernemen. De gewone burger bungelt bij alles achteraan. In ons gespleten democratisch bestel kunnen we dan onderscheid maken tussen verschillende soorten burgers: de ‘laag-democraten’, de gewone burger dus, en de ‘hoog-democraten’, de minder gewone burger, de burger met macht, zoals de bestuurders en bestuurderers van overheid en bedrijfsleven. De ombudsman heeft een bizarre positie: als hoog-democraat heeft hij een laag-democratische opdracht.

Democratie van twee snelheden

We zijn in een situatie gekomen dat de één meer (uitgebreider, sneller) democratisch kan handelen (de ‘hoog-democraat’) in vergelijking tot degene die minder democratisch uit de voeten kan (de ‘laag-democraat’). Er is een tweedeling ontstaan. Er is een democratie ontstaan van twee snelheden. En dát was de visie die als bliksemschicht binnenkwam toen ik de rapportage zag over de uitbreiding van de Luchthaven Lelystad. Het is niet iedere keer weer wat anders waarom het misgaat met besluitvorming. Nee, iedere keer gebeurt weer hetzelfde. In een democratie van twee snelheden, laat het zich raden welke vorm van democratie effectiever is voor zijn aanhangers: juist, de snelste vorm, de ‘democratie’ van de hoog-democraten.

Rotte tomaten

Als we iets willen doen aan falende besluitvorming, dan hoeven we niet langer te zoeken naar de oorzaken. De democratie van twee snelheden moet weer terug naar een democratie van één snelheid, die bij te houden is voor iedereen die aan het proces mee doet. Doen we dat niet, dan krijgen we het zelfde probleem de volgende keer weer, en de volgende keer, en de volgende keer …

Als er structureel niets wordt gedaan ter verbetering, dan zal uiteindelijk een kist rotte tomaten effectiever zijn dan de microfoon pakken in een inspraakvergadering.

©Frank de Zanger

Wilt u reageren? Geef een reactie onderaan dit bericht.

* * *

Romans/eBoeken/Luisterboeken van Frank de Zanger zijn te verkrijgen/bestellen bij uw boekhandel en bij de webwinkels. Zie Uitgeverij Tournesol: www.tournesol.nl

Gepost door: Frank de Zanger | december 5, 2017

Nederlandstalige versie van ‘Perhaps Love’ (John Denver)

John Denver

John Denver

 

 

Mijn schrijfwerkzaamheden hebben zich verplaatst naar het schrijven van liedteksten. Dit heeft alles te maken met het feit dat ik zelf ben gaan zingen en al enige tijd zangles heb. Ik heb inmiddels de volgende Nederlandstalige teksten geschreven op bekende liederen/composities:

 •  ‘Adiós Nonino’, Ástor Piazolla; Nederlandse tekst F. de Zanger (2011): ‘De Zomer in Mijn Hoofd’.
 • ‘La Bohème’, Charles Aznavour; Nederlandse versie F. de Zanger (2015): ‘Ik ben mijn koffer kwijt’.
 • ‘Perhaps Love’, John Denver; Nederlandse versie F. de Zanger (2017): ‘Geluk’.
 • ‘Je n’attendais que vous’, Garou; Nederlandse versie F. de Zanger (2017): ‘Ik wacht op jou alleen’.
 • ‘Piano Man’, Billy Joel; Nederlandse versie F. de Zanger (2017): ‘Het is 5 voor 12’.
 • ‘Yesterday’, Beatles; Nederlandse versie F. de Zanger (2017): ‘Spiegelbeeld’.

Mijn Nederlandse versies op niet-Nederlandstalige liederen zijn geen directe vertalingen van de bestaande teksten, maar meer liedteksten in dezelfde sfeer als het oorspronkelijke lied.

Mijn eerste eigen tekst voor een Nederlands lied heeft als titel ‘Mijn Ego is Mijn Klerenkast’ (2015). Er is muziek op gemaakt – en het lied wordt uitgevoerd – door Ruud van der Vliet (Soest, ‘Socrates Zingt’, ruud.vandervliet@gmail.com).

Inmiddels ben ik bezig met een nieuw Nederlandstalig lied (‘Zouden Wij Vogels Willen Zijn?’), waarbij ik zelf ook de muziek componeer. Maar, daarover later meer …

Mijn Nederlandstalige versies van bestaande liederen mogen gebruikt worden door zangers/zangeressen, koren, bands, of orkesten als: contact met mij wordt opgenomen (e-mail: fdezanger@tournesol.nl) én wordt gehouden aan naamvermelding op programma of in aankondiging. Voorts geldt ook dat sprake moet zijn van kleine voorstellingen en producties, die niet volledig commercieel zijn. In andere gevallen gelden de vigerende copyright-regels.

Hieronder volgt mijn Nederlandstalige versie – met titel ‘Geluk’ – van het mooie nummer ‘Perhaps Love’ (1981) van John Denver:

GELUK

Geluk, daar ben je naar op zoek

Geluk is meestal klein

Geluk ligt heel vaak om de hoek

Geluk doet niemand pijn

En als je dan op zoektocht gaat

Zoekend en op de tast

Kijk dan goed, en zie of het je past

Geluk is als een kalme zee

Geluk is als een zonnig strand

Geluk .. dat brengt warmte mee

Geluk dat schept een band

En als je kijkt, heel goed kijkt

Als je geluk ziet staan

Ga er heen, en laat’t niet meer gaan

Geluk is als een lachend kind

Geluk is zingen in de zon

Geluk is dat wat mensen bindt

Geluk is doen wat je niet kon

En als je het van binnen voelt

Als geluk je warmte geeft

Houd het vast, laat niet los, en zorg dat het leeft

Geluk is als een mooie bloem

Geluk stroomt als een beek

Geluk is als een echte zoen

Geluk is ‘mooier dan ‘t leek’

En als je geluk gevonden hebt

Gevonden op de tast

Koester het, en houd het stevig vast

Geluk is als een lachend kind

Geluk is zingen in de zon

Geluk is dat wat mensen bindt

Geluk is doen wat je niet kon

En als je geluk gevonden hebt

Gevonden op de tast

Koester het .. en .. houd het .. eeuwig … vast.

Tekst: ©Frank de Zanger, sept. 2017, muziek: John Denver, ‘Perhaps Love’, 1981.

Wilt u reageren? Geef een reactie onderaan dit bericht.

* * *

Romans/eBoeken/Luisterboeken van Frank de Zanger zijn te verkrijgen/bestellen bij uw boekhandel en bij de webwinkels. Zie Uitgeverij Tournesol: www.tournesol.nl

 

GELUK

Geluk, daar ben je naar op zoek

Geluk is meestal klein

Geluk ligt heel vaak om de hoek

Geluk doet niemand pijn

En als je dan op zoektocht gaat

Zoekend en op de tast

Kijk dan goed, en zie of het je past

Geluk is als een lachend kind

Geluk is zingen in de zon

Geluk is dat wat mensen bindt

Geluk is doen wat je niet kon

En als je het van binnen voelt

Als geluk je warmte geeft

Houd het vast en zorg dat het leeft

Geluk is als een mooie bloem

Geluk stroomt als een beek

Geluk is als een echte zoen

Geluk is ‘mooier dan het leek’

En als je geluk gevonden hebt

Gevonden op de tast

Koester het, en houd het stevig vast

© Frank de Zanger

Bovenstaand gedicht wordt door de auteur – gewijzigd en uitgebreid – bewerkt voor een Nederlandse versie van het lied ‘Perhaps Love’ van John Denver.

* * *

Wilt u reageren? Geef een reactie onderaan dit bericht.

Romans/eBoeken/Luisterboeken van Frank de Zanger zijn te verkrijgen/bestellen bij uw boekhandel en bij de webwinkels. Zie Uitgeverij Tournesol: www.tournesol.nl

 

 

 

Gepost door: Frank de Zanger | mei 30, 2017

Modeltekeningen VII, Model drawings VII

Romans/eBoeken/Luisterboeken van Frank de Zanger zijn te verkrijgen/bestellen bij uw boekhandel en bij de webwinkels. Zie Uitgeverij Tournesol: www.tournesol.nl

Wilt u reageren? Geef een reactie onderaan dit bericht.

 *  *  *

Modeltekening, 2015.

Model drawing, 2015.

Tekeningen door Frank de Zanger © / Drawings by Frank de Zanger

FdeZanger,vrouw liggend op rug,auto corr

Gepost door: Frank de Zanger | mei 5, 2017

Gedicht ‘Voorjaar’

vrouwenoog,836x438

VOORJAAR

 Het voorjaar is verschenen.

Tijd voor minder kopzorg.

Wat een winter lang zich heeft vergaard,

is met het zonne-strijkend-licht ineens verjaard.

 –

Veel komt weer bloot te liggen.

Veel potentie komt op drift.

Hiervoor komen wij uit onze holen,

waarin we ons een winter lang verscholen.

Zinnen worden geprikkeld.

En … opgelet, dit is voor mannen:

Door het kijken naar borsten van vrouwen

met blonde of met donkere haren,

verlengen we ons leven met vijf potente jaren.

 © Frank de Zanger

Uit roman ‘GEZIEN DE GEKTE’ van Frank de Zanger

ISBN 978-90-820784-1-1, prijs boek €6,95; eBoek €3,95

 Romans/eBoeken/Luisterboeken van Frank de Zanger zijn te verkrijgen/bestellen bij uw boekhandel en bij webwinkels. Meer informatie bij Uitgeverij Tournesol: www.tournesol.nl

Gepost door: Frank de Zanger | mei 3, 2017

Gedicht ‘Herdenken in Mei’

Dodenherdenking-1050x557

HERDENKEN IN MEI

Herdenken in mei

is er voor de Gestapo en SS niet bij.

Zij moordden naar hartenlust.

Velen van deze criminelen

hebben de galg uitvoerig bezongen

en zijn zelf de dans ontsprongen.

 

Herdenken is niet weggelegd

voor de moordenaars van 40-45.

Zo nodig worden zij alsnog berecht.

Executie bij vol daglicht,

 zoals in mijn zwarte dromen.

Ja, zover heeft het kunnen komen.

 

Herdenken is niet weggelegd

voor mensen die willens en wetens

anderen hebben kapot gemaakt,

de gaskamers hebben ingedreven.

Zij moeten worden uitgesloten,

voor eeuwig worden uitgestoten.

 

Herdenken is niet weggelegd

voor het geteisem uit de oorlog.

Laat ze postuum nog maar proberen

door berouw het tij te keren.

Wie weet lukt het wel,

anders … eeuwig branden in de hel.

 

Herdenken is alleen weggelegd

voor de slachtoffers van 40-45.

Verdedigers van land en huis.

Vergeven kunnen wij alleen

de volgzame dwazen, die niet wisten

wat ze onder de waanzin misten.

© Frank de Zanger

 – –

uit roman ‘GEZIEN DE GEKTE’

  ISBN: 978-90-820784-1-1, prijs boek €6,95 / prijs eBoek €3,95

Romans/eBoeken/Luisterboeken van Frank de Zanger zijn te verkrijgen/bestellen bij uw boekhandel en bij webwinkels. Meer informatie bij Uitgeverij Tournesol: www.tournesol.nl

We worden steeds vaker populair aangesproken. In ieder geval via reclames, vanuit aanwijsborden, en op websites. Vroeger werd er gevraagd of je getutoyeerd wilde worden; nu wordt dat door anderen bepaald.  Ik denk dat Ikea er indertijd mee is begonnen. In hun winkels wordt er van alles aangeprijsd, waarbij Ikea zich steevast tot u richt met ‘je’. Dat zelfde is terug te vinden op hun website en in hun brochures (‘Er zijn nou eenmaal dagen dat je er iets minder fantastisch uitziet – met vitrage voor de spiegel zie je daar niets van.’). Was het een diep doordachte strategie van Ikea, of was het simpelweg omdat in het Zweeds iedereen ‘du’ is, net als in het Engels iedereen ‘you’ is?

Het heeft veel navolging gekregen. Na even surfen op het net kom je al snel uit bij:

Vodafone: ‘Hallo. Waar kunnen we je mee helpen?’

Praxis: ‘Bekijk wanneer jouw winkel open is.’

ANWB: ‘Plan je route.’

Esquire: ‘Jouw keuze.’

Bolcom: ‘Hoi, trakteer je zelf.’

Telfort: ‘Wist je dat …’

En zo kan ik nog wel even doorgaan. Het is misschien allemaal bedoeld om de boodschap directer over te brengen en om de afstand met de klant te verkleinen. De verkoper of producent wil duidelijk maken hoe dicht hij bij u staat. Het is alsof hun boodschap bij u in het oor wordt gefluisterd; zo intiem … Bij mij wekt het alleen maar irritatie op. Als je naar een informatiebalie gaat – en je bent geen kind meer – word je gewoon met ‘u’ aangesproken en als je bij een bedrijf een forse bestelling plaatst, dan word je zeker niet met ‘je’ aangesproken. Laten we blij wezen dat in de Nederlandse taal nog onderscheid bestaat tussen ‘jij’ en ‘u’, zodat je zelf kan bepalen wie je dichter bij je toe laat en wie niet, of wie je juist respect wil tonen.

De grootgrutters doen daar niet aan. Die willen u bij de hand nemen: kom jij maar even mee, dan zal ik jou wel vertellen wat je moet doen en hoe je het moet doen. Het is een soort infantiele betutteling in de lijn van ‘Mijn Overheid’, of ‘Mijn KPN’;  de knoppen die je moet indrukken om bij informatie te komen (Greenchoice gebruikt ‘Mijn Dossier’, zo kan het ook!). Het komt neer op ‘Mijn Betutteling’, en dat voel je bijvoorbeeld ook als netbeheerders hun nieuwe zogenaamde ‘slimme’ stroom- en gasmeters bij u willen installeren.

Er zijn nog firma’s die niet mee doen aan het populaire gedoe. Ik vond daartussen de Gamma, Greenchoice, en KLM. Ook de overheid spreekt u nog met ‘u’ aan. Al hoewel Rijkswaterstaat al een zorgwekkende kant opgaat met hun borden langs de weg met opschrift ‘Hou je aan de snelheidslimiet’. Als overheden de populaire kant opschuiven, begeven zij zich op glad ijs. We zijn dan misschien niet allemaal gelijk in Nederland, wij willen wel allemaal gelijk behandeld worden. Als de overheid u met ‘je’ aanspreekt mag jij dat ook doen bij de overheid. Je krijgt dan op een gegeven moment de situatie – bijvoorbeeld tijdens een rechtszaak – dat de verdachte vraagt aan de rechter: ‘Zeg knul’ (mannelijke rechter), of ‘Zeg meid’ (vrouwelijke rechter), ‘wat ga jij me voor straf geven voor wat ik in jouw ogen verkeerd heb gedaan.’ Waarop zo’n rechter zou kunnen reageren met: ‘We gaan jou voor anderhalf jaar in de bak stoppen, zodat jij eens goed kunt overdenken hoe stom jij bent geweest.’

Willen we dit?

Frank de Zanger

* *  *

Romans/eBoeken/Luisterboeken van Frank de Zanger zijn te verkrijgen/bestellen bij uw boekhandel en bij webwinkels. Zie Uitgeverij Tournesol: www.tournesol.nl

* *  *

 

Older Posts »

Categorieën

%d bloggers liken dit: